OSAKA SEIKEI PRESS

データサイエンス=「人と社会」の課題を解決し、生活を豊かにする実学。
高い人間力を持ったデータサイエンス人材を育成したい。

大阪成蹊大学副学長・データサイエンス学部設置準備室長(2023年4月~ 大阪成蹊大学学長)
中村 佳正 教授